PROGRAMY

Uwaga dla emerytów i rencistów UOP i ABW:
Wnioskując o pomoc jednorazową proszę posiłkować się zasadami określonymi dla programu "STALI PODOPIECZNI" oraz wskazywać ten program (w druku wniosku) jako właściwy do udzielenia pomocy.