STATUT FUNDACJI POMOCY RODZINOM FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW UOP I ABW

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy społecznej znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i wymagającym wsparcia członkom rodzin funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak również byłym funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Urzędu Ochrony Państwa posiadającym ustalone prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz członkom ich rodzin w zakresie:

    1. leczenia lub rehabilitacji;
    2. rozwiązywania problemów wynikających ze zdarzeń losowych;
    3. rozwoju edukacyjnego dzieci.


ikona pliku pdfStatut fundacji