? KOMUNIKATY
KOMUNIKATY
Wpisany przez TZ

UCHWAŁA ZARZĄDU

Uchwała nr 5 z dnia 17 stycznia 2023 r. Zarządu Fundacji Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracownikom UOP i ABW w sprawie ustalenia progu dochodów w roku 2023 na członka rodziny beneficjenta programu >Wsparcie Edukacji Dzieci i Młodzieży - EDUKACJA"

Uchwała

INFORMACJA ZER MSWiA

Poniżej publikujemy pismo otrzymane z Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, informujące o możliwych formach kontaktu z ZER MSWiA oraz podjętych działaniach w zakresie świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Zachęcamy do zapoznania się z pismem i korzystania z oferty ZER MSWiA.

Pismo ZER MSWiA